Historia

 
Man vet att det har bott människor på Malta sedan 5200 f.kr och man har funnit belägg för att det bodde människor på Malta redan 7200 f.kr. Det första templet byggdes ca 3000 år f.kr. Det är ca 1000 år före den äldsta pyramiden i Egypten byggdes. Tempelkulturen upphörde hastigt ca 2500 f.kr och man vet inte varför.
 
218 f.kr intog Romarna Malta.
 
60 f. kr säger en legend att Paulus led skeppsbrott, som idag är Paul's Bay. Han angreps av en giftorm men klarade sig helt oskadd till allas förvåning. Det finns ett elakt maltesiskt ordspråk som säger "då giftet lämnade Maltas huggormar, flyttade det till de maltesiska kvinnornas tungor". Paulus omvände Malteserna till kristendomen och Maltas långa historia av religiös fromhet inleddes.
 
År 395 erövrade araberna Malta och de har lämnat avtryck både inom jordbruket och i språket.
 
1090 erövrades Malta av en normandisk greve. Malteserna var ganska självstyrande och utövade sin muslimska tro. Då de schwabiska kungarna erövrade Malta 1194 utvisades alla muslimer.
 
1282 tog Spanien över Malta efter en kort period av franskt styre.
 
1530 skänkte den tysk-romerska kungen Karl V Malta till johanniterriddarna och för detta betalade Malta, varje år, en levande jaktfalk i skatt. Riddarna byggde Valetta, många palats, befästningar och andra byggverk.
 
1565 belägrade turkarna Malta men besegrades av riddarna.
 
1798 intog Napolion Malta från riddarna utan strid. Då riddarna lämnade Malta tog de med sig Johannes döparens hand och andra reliker. Napolion stannade på Malta endast sex dagar men hann pludra Malta på allt av värde. Malterserna blev arga och tog hjälp av engelsmännen som besegrade fransmännen och engelsmännen tog kontroll över Malta.
 
Under 1700-talet hade malterserna glömt sin fromhet och Malta/Valetta (partystaden) blev känt för skörlevnad och njutningslystnad.
 
1814 blev Malta en engelsk koloni. Malta blev ett rikt land då de blev en viktig bränslestation för de engelska ångbåtarna som skulle till/från Indien.
 
Under första världskriget användes Malta som ett stort sjukhus
 
Under det andra världkriget blev Malta den mest bombade platsen i världen. Under sex veckor föll det 6700 ton bomber över Malta. Den 9 april 1942 hade ca 300 personer samlats för gudstjänst i Mosta kyrka. Mitt under gudstjänsten föll en tysk bomb genom kyrkans höga kupol. Bomben utlöstes inte och ingen skadade sig. Malteserna har alltid betraktat detta som ett mirakel. (En atrapp finns att se i kyrkan). Efter kriget var större delar av Malta i ruiner och de fick bistånd från britterna för att återuppbygga Malta.
 
Malteserna längtade efter att bli självständiga och de fick gehör 1964. 1979 lämnade de sista brittiska styrkorna Malta. 2004 kom Malta med i EU.